Marta Bosowska


ur. 1984 w Kościanie. Tworzy instalacje, obiekty i performances. Studiowała malarstwo w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz edukację artystyczną na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Interesuje ją pamięć jako medium i składnik procesu stawania się dzieła.performance Mnemotechnika
Dni Sztuki Performance Lwów 2009