Zygmunt Piotrowski

Urodził się w 1947 roku w Zabrzu. Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Mieszka w Warszawie. Jest współzałożycielem grupy artystycznej Black Market, w ramach działalności której rozwijał tzw. Aufmerksamkeitsschule (Szkoła uważności) będącą sposobem grupowego współdziałania. W latach 1987–1990 konkretyzuje wizję swojej aktywności artystycznej przez odwołanie się do pojęcia Heritage (Dziedzictwo) i wskazanie jej jako indywidualnego doświadczenia religijnego i praktyki kontemplacyjnej. Artysta wydał cykl autorskich publikacji pn. Groundwork Fine Art (Praca u źródeł). W swojej praktyce artystycznej nawiązuje do nauk ścisłych, religii i filozofii.